Tag: กฎหมายการแต่งงาน

ข้อบังคับครอบครัว

ข้อบังคับครอบครัว การหมั้นหมายรวมทั้งการแต่งงานข้อบังคับครอบครัว การหมั้นหมายรวมทั้งการแต่งงานข้อบังคับครอบครัว การหมั้นหมายรวมทั้งการแต่งงาน      ข้อบังคับครอบครัว การหมั้นหมายเป็นข้อตกลงอย่างหนึ่งที่อีกทั้ง 2 ข้าง ตกลงกันว่า ชายและก็หญิงคู่หมั้นคู่หมาย จะกระทำการแต่งงานกันในอนาคต แม้กระนั้นไม่อาจจะเอาคำสัญญาหมั้นหมายมาฟ้องศาลบังคับคดีให้อีกข้างหนึ่งกระทำแต่งงานได้ ข้อบังคับครอบครัว ข้อแม้สำคัญ      การหมั้นหมายจะทำเป็นต่อเมื่อข้างชายและก็ข้างหญิงแก่ 17 ปีบริบูรณ์ (มาตรา 1435) ถ้าเกิดฝืน การหมั้นหมายนั้นกลายเป็นโมฆะ ถ้าหากข้างชายรวมทั้งข้างหญิง เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ สามารถทำหมั้นหมายได้ด้วยตัวเอง ถ้าหากข้างหนึ่งข้างใดหรือทั้งสองฝ่าย