ข้อบังคับครอบครัว

ข้อบังคับครอบครัว การหมั้นหมายรวมทั้งการแต่งงานข้อบังคับครอบครัว

ข้อบังคับครอบครัว การหมั้นหมายรวมทั้งการแต่งงาน

     ข้อบังคับครอบครัว การหมั้นหมายเป็นข้อตกลงอย่างหนึ่งที่อีกทั้ง 2 ข้าง ตกลงกันว่า ชายและก็หญิงคู่หมั้นคู่หมาย จะกระทำการแต่งงานกันในอนาคต แม้กระนั้นไม่อาจจะเอาคำสัญญาหมั้นหมายมาฟ้องศาลบังคับคดีให้อีกข้างหนึ่งกระทำแต่งงานได้

ข้อบังคับครอบครัว ข้อแม้สำคัญ

     การหมั้นหมายจะทำเป็นต่อเมื่อข้างชายและก็ข้างหญิงแก่ 17 ปีบริบูรณ์ (มาตรา 1435) ถ้าเกิดฝืน การหมั้นหมายนั้นกลายเป็นโมฆะ ถ้าหากข้างชายรวมทั้งข้างหญิง เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ สามารถทำหมั้นหมายได้ด้วยตัวเอง ถ้าหากข้างหนึ่งข้างใดหรือทั้งสองฝ่าย ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำเป็นที่จะต้องได้รับคำยินยอมจากพ่อแล้วก็แม่หรือผู้ดูแลของทั้งสองฝ่ายด้วย

     1. ไม่อาจจะหมั้นหมายกับคนวิกลจริต หรือผู้ที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนวิกลจริตได้

     2.ไม่อาจจะหมั้นหมายกับบุคคลผู้เป็นบิดามารดาได้

     3.ไม่สามารถที่จะหมั้นหมายกับบุคคลที่มีสามีภรรยาอยู่แล้ว

     4.บุคคลที่เป็นญาติพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือร่วมแม้กระนั้นคุณแม่ หรือพ่อเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถที่จะหมั้นหมายกันได้

     5.บุคคลที่จะให้ความยินยอมพร้อมใจแก่เยาวชนสำหรับการกระทำการหมั้นหมายยกตัวอย่างเช่น พ่อ แล้วก็แม่

สินสอดทองหมั้น (มาตรา 1437)

     เงินที่ข้างชายได้ให้ไว้แก่ข้างหญิงในขณะกระทำการหมั้นหมายเพื่อเป็นหลักฐานการหมั้นหมายแล้วก็รับรองว่าจะแต่งงานกับข้างหญิง ของหมั้น (มาตรา 1437) เป็นเงินทองที่ข้างชายให้แก่บิดามารดา หรือผู้ดูแลของข้างหญิง เพื่อทดแทนการที่ยินยอมให้ข้างหญิงแต่งงานด้วย

การไม่ทำตามสัญญาหมั้นหมาย

     ถ้าเกิดข้างชายหรือข้างหญิงคู่หมั้นคู่หมาย ไม่ยินยอมทำแต่งงานกับคู่หมั้นคู่หมายของตัวเองโดยไม่มีมูลเหตุอันจะอ้างข้อบังคับได้ จัดว่าคู่หมั้นคู่หมายข้างนั้นไม่ทำตามสัญญาหมั้นหมาย

การแต่งงาน

     1.การแต่งงานจะทำเป็นต่อเมื่อชายและก็หญิงแก่ 17 ปีบริบูรณ์ (มาตรา 1448)

     2.การแต่งงานต้องเป็นพฤติกรรมด้วยความเต็มใจของอีกทั้ง 2 ข้างถ้าเกิดไม่เต็มใจสำหรับเพื่อการแต่งงาน การแต่งงานนั้นจะเป็นโมฆะ

     3.การแต่งงานจะปฏิบัติมิได้ ถ้าเกิดข้างชายหรือข้างหญิงเป็นบุคคลบ้าหรือผู้ที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไม่มีความสามารถ (มาตรา 1449) ถ้าเกิดฝืนการแต่งงานนั้นกลายเป็นโมฆะ (มาตรา 1495)

     4.ชายรวมทั้งหญิงซึ่งเป็นพี่น้องสืบสายเลือดโดยตรง เป็นญาติพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแม้กระนั้นพ่อหรือคุณแม่ จะกระทำการแต่งงานกันมิได้ (มาตรา 1450) ถ้าเกิดละเมิด การแต่งงานนั้นกลายเป็นโมฆะ (มาตรา 1495)

     5.ชายหรือหญิงจะกระทำการแต่งงานในขณะตนมีคู่ควงอยู่มิได้ (มาตรา 1452) แม้ฝืนการแต่งงานนั้นกลายเป็นโมฆะ (มาตรา 1495)

     6.หญิงที่สามีเสียชีวิตจะกระทำแต่งงานใหม่ได้ต่อเมื่อ หมดการแต่งงานไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน(มาตรา 1453)

     7. คนรับลูกบุญธรรมแล้วก็ลูกบุญธรรมจะแต่งงานกันมิได้ (มาตรา 1451)

     8.การแต่งงานจะทำเป็นต่อเมื่อ ชายหญิงยอมเป็นผัวเมียกันและก็จำเป็นต้องแสดงการยินยอมพร้อมใจนั้นให้เผยซึ่งๆหน้านายทะเบียน (มาตรา 1458)เด็กจะทำแต่งงานได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมพร้อมใจจากบิดามารดาหรือผู้ดูแล (มาตรา 1454) ถ้าหากละเมิดการแต่งงานนั้นกลายเป็นโมฆียะ (มาตรา 1509)

 

อ่านต่อ : ประโยชน์ของการดื่มน้ำหลังตื่นนอน มีอะไรบ้าง

Related Post

3 แอปพลิเคชันสำหรับประชุมและคุยงาน ช่วง Work from home3 แอปพลิเคชันสำหรับประชุมและคุยงาน ช่วง Work from home      ในประเทศไทยตอนนี้นั้น ไวรัส Covid-19 ได้กลับมาระบาดอีกละรอก และเหมือนว่าความรุนแรงนั้นจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  ทั้งประชาชนและรัฐบาลก็กำลังกังวลและหวาดระแวงกับการแพร่ระบาดของ ไวรัส Covid-19 เป็นอย่างมาก เพราะเหมือนครั้งนี้จะติดต่อกันอย่างรวดเร็วและขบาบเป็นวงกว้างไปเรื่อยๆ จนต้องมีมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อใช้ในการป้องกันการรวมกลุ่มและลดความแออัดในที่ชุมชน ส่งผลให้หลายองค์กรและหลายกลุ่มคนนั้นเริ่มปรับตัวด้วยการปรับเปลี่ยนเวลาเริ่มงานกับเวลาพักเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน และอนุญาตให้พนักงานบางส่วนทำงานจากบ้านหรือ Work from Home แทน       การ Work from Home

ปัญหาทั้งหลายที่คนโสดอาจจะต้องเจอปัญหาทั้งหลายที่คนโสดอาจจะต้องเจอการเป็นคนโสดน่าจะมีความสุข อยากทำอะไรก็ได้ทำ แต่เพราะความโสด อยู่คนเดียว จึงเกิดความเหงา หรือบางคนก็หา กิจกรรมมาทำแก้เหงา แต่กิจกรรมบางอย่าง อาจจะนำมาซึ่งปัญหาปวดหัวตามมา เรื่องนี้สำคัญมากที่จะต้องรู้ เพื่อจะได้เตรียม รับมือ ไม่เช่นนั้น การคนโสดก็จะไม่มีความสุขอย่างที่คิด เพราะบางคนทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลัง จึงสร้างปัญหาอย่างมาก เพราะดันไปสร้างปัญหาไว้รอบด้าน โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การเป็นคนโสดจะมีความสุขอย่างแท้จริงถ้าเข้าใจชีวิตโสดอย่างแท้จริง และไม่สร้างพันธนาการมาผูกมัดเอาไว้ ทั้งที่มองเห็น และมองไม่เห็น ซึ่งมีหลายเรื่องที่จะต้องรู้และใช้สติพิจารณาให้รอบด้านก่อนจะติดสินใจ การข้องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต คน สัตว์ พืช ต้นไม้ คน สัตว์