Day: February 19, 2021

จมูกไม่ได้กลิ่น เกิดขึ้นได้อย่างไรจมูกไม่ได้กลิ่น เกิดขึ้นได้อย่างไรการรับรู้กลิ่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก หากจมูกไม่ได้กลิ่น อาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตในด้านของสุนทรียภาพได้ เมื่อเราต้องพบประสบกับปัญหาจมูกไม่ได้กลิ่นนี้ อาจทำให้เราขาดความสุขในการรับกลิ่น การสัมผัสกับรสชาติอาหาร ทั้งยังขาดการรับรู้ถึงอันตรายต่าง ๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง อาทิ กลิ่นแก๊สรั่ว กลิ่นไฟไหม้ เป็นต้น  อาการ จมูกไม่ได้กลิ่น จึงถือเป็นปัญหาสำคัญที่ควรรู้ เพราะปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน วันนี้เราจึงนำบทความ จมูกไม่ได้กลิ่น เกิดขึ้นได้อย่างไร มาฝากทุกคนกัน สาเหตุของปัญหาจมูกไม่ได้กลิ่น  การอักเสบของเยื่อบุโพรงจมูก โพรงไซนัส ทำให้กลิ่นขึ้นไม่ถึงปลายประสาทรับกลิ่น เนื้องอกอุดกลั้น ทำให้กลิ่นขึ้นไม่ถึงปลายประสาทรับกลิ่น อุบัติเหตุที่ศีรษะที่ทำให้ปลายประสาทอักเสบ บาดเจ็บ หรือฉีกขาด