Day: January 15, 2021

3 แอปพลิเคชันสำหรับประชุมและคุยงาน ช่วง Work from home3 แอปพลิเคชันสำหรับประชุมและคุยงาน ช่วง Work from home      ในประเทศไทยตอนนี้นั้น ไวรัส Covid-19 ได้กลับมาระบาดอีกละรอก และเหมือนว่าความรุนแรงนั้นจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  ทั้งประชาชนและรัฐบาลก็กำลังกังวลและหวาดระแวงกับการแพร่ระบาดของ ไวรัส Covid-19 เป็นอย่างมาก เพราะเหมือนครั้งนี้จะติดต่อกันอย่างรวดเร็วและขบาบเป็นวงกว้างไปเรื่อยๆ จนต้องมีมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อใช้ในการป้องกันการรวมกลุ่มและลดความแออัดในที่ชุมชน ส่งผลให้หลายองค์กรและหลายกลุ่มคนนั้นเริ่มปรับตัวด้วยการปรับเปลี่ยนเวลาเริ่มงานกับเวลาพักเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน และอนุญาตให้พนักงานบางส่วนทำงานจากบ้านหรือ Work from Home แทน       การ Work from Home