Day: December 3, 2020

เมื่อ “รัก” กลายเป็น “เกลียดเมื่อ “รัก” กลายเป็น “เกลียด          ถ้าเรารักใครสักคนหนึ่ง เราต้องเปิดใจไว้เลยว่า ถ้าวันหนึ่งคบกันไปแล้วมันไม่ใช่ ต้องพร้อมให้อีกฝ่ายเดินจากไปเสรี เพราะถ้าเรารักเขาจริงๆ  ใจของเราต้องกว้างพอที่จะให้คนที่เรารักมีชีวิตอย่างที่เขาต้องการ รักที่กลายเป็นเกลียด เพราะลึกๆ มีความโลภฝังอยู่พอเธอไม่อยู่ในโอวาทเรา เราก็เปลี่ยนความรักเป็นความโกรธ แรกๆ ก็เป็นความรัก แต่ต่อมาเป็นความโลภ กลายเป็นความโกรธ โกรธแล้วไปทำร้าย กลายเป็นความหลง รัก โลภ โกรธ หลงกิเลสชุดนี้มาพร้อมกัน