Day: November 9, 2020

ความสำเร็จที่แท้จริงความสำเร็จที่แท้จริง        ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ทำให้ใครดดเดี่ยว เพราะในความเป็นจริงแล้วไม่มีผู้ใดจะสามารถก้าวสู่ความสำเร็จที่แท้จริงได้ โดยปราศจากความร่วมมือจากผู้อื่น ทั้งญาติมิตร คนใกล้ชิดในครอบครัว ร่วมถึงผู้ร่วมงาน ลูกค้า หรือแม้แต่ผู้ที่ขายสินค้าให้เรา ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไปพร้อม ๆ กับการสร้างความสำเร็จจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก คุณจะรู้จักตัวเองได้ดีขึ้น แม้การอยู่เพียงลำพังและปล่อยวางจากโซเชียลมีเดีย จะทำให้คุณไม่ต้องคอยรับฟังความคิดเห็นของใคร คุณสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวของคุณเองในทุกๆเรื่อง เพราะการอยู่กับคนอื่นความรู้สึกในการตัดสินใจของคุณจะเหลือแค่ครึ่งต่อครึ่ง แต่หากอยู่รวมกันหลายๆ คน ในการตัดสินใจแต่ละครั้งคุณอาจจะรู้สึกเกรงใจไม่กล้าตัดสินใจ เพราะกลัวคนอื่นไม่พอใจ หรือกลัวว่าต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง เราจึงมักได้ยินคำว่า “อะไรก็ได้” ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วในใจของคนที่พูดนั้นไม่ได้คิดว่า “อะไรก็ได้” จริง