ในตอนนี้การแพร่กระจายของโคโรน่าไวรัสยังคงระบาดอยู่เรื่อยๆ ทำให้ผู้คนมีความตื่นตะหนกกันขึ้นเป็นอย่างมากในการที่จะซื้อหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมากมากักตุนเอาไว้ เพื่อปกป้องการติดเชื่อที่แพร่ระบาด แต่ความจริงแล้วนั้น ไม่ใช่เพียงแค่หน้ากากอนามัยเท่านั้นที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อ แต่ยังมีอีกหลายวิธีที่เราทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดต่างๆ เช่น คอยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนที่มีความแอดอัด หรือมีความใกล้ชิดกันมาก หมั่นคอยล้างมือให้สะอาดอยู่ตลอด และอยู่ให้ห่างจากคนที่ป่วยไม่ว่าจะแน่ใจหรือไม่แน่ใจว่าเขาป่วยด้วยโรคอะไร ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเราต้องทำควบคู่กัน นั่นจึงจะช่วยป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดได้

 

     หากท่านมีอาการป่วย มีน้ำมูก ไอจาม หรือเป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ เช่น ท่านที่ต้องขับรถแท็กซี่ ขับรถอำนวยความสะดวกต่างๆ ทำงานในสนามบิน โรงพยาบาล หรือทำงานที่ ที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก ท่านควรจะใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น  และในตอนนี้นั้นยังมีผู้คนจำนวนมากที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง เพราะหากใส่ไม่ถูกวิธีการป้องกันก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์ ไม่ได้ผล เราจึงมีวิธีการใส่หน้ากากอนามัยยังไงให้ถูกต้องและวิธีป้องกันตัวเองหากต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีหน้ากากอนามัยมาฝาก ดังนี้

 

ใส่หน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกต้อง

 • ต้องทำความสะอาดมือให้สะอาดก่อนที่จะใส่หน้ากาก
 • นำด้านที่มีสีออกข้างนอก หันด้านสีขาวเข้าตัวเอง
 • จับสายจากด้านข้างแล้วนำไปคล้องที่หลังหู
 • กดแกนโลหะที่มีด้านบนให้แนบกับหน้าและจมูก
 • ทำการดึงหน้ากากด้านล่างให้ถึงใต้คาง

ถอดหน้ากากอนามัยอย่างไรถูกต้อง

 • ทำการใช้นิ้วเกี่ยวสายคล้องของหน้ากากอนามัยเมื่อต้องการนำไปทิ้งลงถังขยะ
 • ห้ามนำมือไปสัมผัสกับหน้ากากโดยตรง
 • หากจำเป็นต้องสัมผัสที่หน้ากากที่ใช้แล้ว หลังสัมผัสต้องล้างมือให้สะอาด

ถ้าไม่มีหน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร

 • หากท่านมีอาการที่ต้องการไอ หรือจาม ให้ใช้แขนเสื้อของท่านเองหรือใช้ผ้าปิดปากก่อนที่จะทำการไอหรือจาม ไม่ควรที่จะใช้มือปิด เพราะเชื้อโรคนั้นจะติดมากับมือทำให้มีโอกาสการแพร่เชื้อสูง
 • ควรพกเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ที่มีระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมคือ 70% หรือไม่ต่ำกว่า 50%
 • หากจำเป็นต้องจับหรือสัมผัสกับประตู หรือสิ่งที่มีคนสัมผัสบ่อยๆ ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดก่อนที่จะสัมผัส 

จากบทความดังกล่าว ทุกท่านคงได้รับรู้วิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องกันแล้ว หลังจากนี้ทุกท่านก็สามารถนำวิธีเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้เลย