คำว่า “วัยเกษียณ” ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในช่วงอายุ 60 ปี อาจน้อยกว่าหรือมากกว่าตามแต่ระเบียบ หรือความต้องการของแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตาม ก่อนที่การเกษียณจะมาถึง ก่อนที่จะต้องหิ้วข้าวของออกจากบริษัทมานอนอยู่บ้านเฉยๆ ไม่ต้องรีบเข้างานแต่เช้าเหมือนอย่างแต่ก่อน ไม่มีเงินเดือนให้ได้รับเป็นประจำเหมือนอย่างแต่ก่อน อายุก็มาก สังขารก็ร่วงโรยไม่แข็งแรงเหมือนอย่างแต่ก่อน เราได้มีแผนการรับมือกับช่วงเวลานั้น ดีแค่ไหน เพราะต่อให้เราจะอยากสวย อยากหล่อ อยากเป็นหนุ่ม เป็นสาวที่แข็งแรง ไม่อยากแก่ อยากเป็นแรงงานหลักตลอดขององค์กรตลอดไป ก็คงเป็นไปได้ยาก เพราะเรี่ยวแรงก็หมดอายุขัยไปตามร่างกาย ไม่สามารถทำงานอย่างสนุกสนานได้อีกต่อไป งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา สังขารย่อมร่วงโรยได้ตามธรรมดา หากใครมีธุรกิจของตัวเอง เก็บเงินใช้ไปวันๆ ก็คงสบาย แต่สำหรับคนที่ไม่มีอะไรเลยล่ะ จะต้องเตรียมการอย่างไร

      มีผู้ให้คำนิยามของคำว่าเกษียณ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Retirement ให้เข้าใจอย่างง่ายๆ คือ
R – Review สื่อหมายความถึง การทบทวนเวลาที่ผ่านมา

E – Emotion สื่อถึง อารมณ์ ความรู้สึก การมองโลกในแง่ดี มีสุขภาพจิตที่ดีหลังเกษียณ

T – Travel สื่อถึง การท่องเที่ยว การเดินทางไปทบทวนความทรงจำเก่าๆ ที่อยู่ในความทรงจำ

I – Induce สื่อถึง การเป็นแบบอย่างที่ดี การนำประสบการณ์ที่ดีไปขับเคลื่อนให้สังคมก้าวหน้า

R- Religion สื่อถึง การเข้าถึงศาสนา เพื่อเป็นหนทางแห่งความสุขสงบในชีวิต

E – Exercise สื่อถึง การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

M – Modeling สื่อถึง การเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกหลาน และคนรุ่นหลัง

E – Enough สื่อถึง การใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอ

N – Navigation สื่อถึง การเป็นผู้นำทาง ชี้แนะแนวทางที่ดีให้แก่สังคม

T – Teaching สื่อถึง ควรเอาประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง

      หลักดังกล่าวเป็นการแนะนำถึงการเตรียมตัว เตรียมใจ ที่สำคัญอย่าลืมเตรียมเงิน ใครว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญเห็นจะไม่จริง เพราะหลังเกษียณเราจะไม่ได้รับเงินเดือนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเมื่อก่อน รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพที่จะต้องตามมาอีกมากมาย หรือหลายๆ คน อาจใช้เวลาช่วงนี้ท่องเที่ยวหาความสุข ก็เป็นแนวคิดที่ดีไม่น้อย เพราะฉะนั้นในขณะที่ยังมีเรี่ยวมีแรงกันอยู่ ก็อย่าลืมเก็บออม แบ่งปันเงินบางส่วนสำหรับเลี้ยงชีพ หรือหาความสุขในวัยเกษียณกันด้วย